องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมายตรา อบต

ที่อยู่ 208 หมู่ 5 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โทร. 081-8858680

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6520607@dla.go.th
e-mail : T_muangmy@hotmail.com

แบ่งปัน