โครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป. ถ.76003 สายบ้านไผ่แพะเชื่อมบ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 5 บ้านไผ่แพะ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

103

แบ่งปัน