ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมลำเหมืองทุ่งต้นผึ้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

75
แบ่งปัน