กิจกรรมปลุกและปรับปรุงแผนโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร

5

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง จัด ในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

แบ่งปัน