กิจกรรมปลอดขยะจากพลาสติก (การทำไม้กวาดพลาสติก

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย และวิทยากรจิตสาชุมชน 6 หมู่บ้าน ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมปลอดขยะจากพลาสติก (การทำไม้กวาดพลาสติก) ณ โรงเรียนไผ่งา มวิทยา

แบ่งปัน