ถวายกฐินตกค้าง ณ วัดบ้านนางาม

4

ว่าที่ ร.ท.เปรมปรีดิ์ หล้าเป็ง ปลัด อบต.เมืองมาย คณะส.อบต.และข้าราชการพนักงาน อบต.เมืองมาย ร่วมถวายกฐินตกค้าง ณ วัดบ้านนางาม ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

แบ่งปัน