จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า รุ่น B 2900DBL 4×4 หมายเลขทะเบียน กง 5686 ลำปาง เลขรหัสพัสดุ 001/46/0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3

แบ่งปัน