ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น รหัส ลป.ถ. 76001 บ้านไผ่ทอง จาก หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

47

แบ่งปัน