กิจกรรมส่งมอบแผนและผังชุมชนเชิงนิเวศเมืองมาย จังหวัดลำปาง

27

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์จำกัด ,อบต.เมืองมาย ,หน่วยงานราชการในจังหวัดลำปาง ,ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมส่งมอบแผนและผังชุมชนเชิงนิเวศเมืองมาย จังหวัดลำปาง โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร (รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรม -การแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นโดย ผู้สูงอายุ และนักเรียนจาก รร.ไผ่งามวิทยา -บูธสินค้าจาก 6 ชุมชน และบูธของหน่วยงานราชการในตำบลเมืองมาย -มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันเมืองมายสู่การเป็นชุมชนเชิงนิเวศ -ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว        -มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

แบ่งปัน