ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 27 มกราคม 2566 นำโดย นายติ๊บ บุญยืน นายกอบต.เมืองมาย สมาชิกสภาอบต.เมืองมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนทุกคนได้เข่าร่วมกิจกรรม หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ บ้านนาไหม้ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองมาย…
อ่านเพิ่มเติม...

องคมนตรีติดตามขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง พร้อมรับฟังบรรยายสรุปโครงการ ณ โครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำ…
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 อบต.เมืองมายได้ทำโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองมาย
อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ E-GP

คู่มือประชาชน