ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายติ๊บ บุญยืน นายก อบต.เมืองมาย และสมาชิกสภาอบต.เมืองมายได้เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ ณ อาคารอเนกประสงค์อบต.เมืองมาย

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2566

18 สิงหาคม 2566 อบต.เมืองมาย ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองมาย

ส่งมอบรถเข็นให้ผู้สูงอายุและคนพิการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย นำโดย นายติ๊บ บุญยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ดำเนินการส่งมอบรถเข็นผู้พิการ…

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ 2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายติ๊บ บุญยืน นายก อบต.เมืองมาย และสมาชิกสภาอบต.เมืองมายได้เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ ณ อาคารอเนกประสงค์อบต.เมืองมาย
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 2566

18 สิงหาคม 2566 อบต.เมืองมาย ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองมาย
อ่านเพิ่มเติม...

ส่งมอบรถเข็นให้ผู้สูงอายุและคนพิการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย นำโดย นายติ๊บ บุญยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ดำเนินการส่งมอบรถเข็นผู้พิการ…
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปลูกป่า ปล่อยปลาและพัฒนาแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่…

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 อบต.เมืองมาย ได้จัด ได้รับเกียรติจาก นายชาญ จุดคง นายอำเภอแจ้ห่มเป็นประธานในพิธี โดยมี นายติิีบ บุญยืน นายกอบต.เมืองมาย และข้าราชการ/ลูกจ้าง…
อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ E-GP

คู่มือประชาชน