ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันอังคาร ที่ 28 ก.ย. 64 เวลา 08.00 น. อบตเมืองมาย ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2564 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

วันที่ 13 ก.ย. 2564 อบต.เมืองมาย จัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.เมืองมาย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดไผ่แพะ ม.5 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (จักสาน)

อบต.เมืองมาย จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (จักสาน) ให้กับนักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยา ณ โรงเรียนไผ่งามวิทยา ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

วันที่ 9 ก.ย. 2564 อบต.เมืองมาย จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.เมืองมาย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม
อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ E-GP

pitak
oit

คู่มือประชาชน