ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ตรวจ ATK ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกคน ตามมาตรการก่อนเข้าปฏิบัติงาน

วันที่ 10 มกราคม 2565 อบต.เมืองมาย ได้ทำการตรวจ ATK ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกคน ตามมาตรการก่อนเข้าปฏิบัติงาน
อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจ ATK ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.เมืองมาย

วันที่ 4 มกราคม 2565 อบต.เมืองมาย ได้ทำการตรวจ ATK ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกคน ตามมาตรการก่อนเข้าปฏิบัติงาน ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกคน ตามมาตรการก่อนเข้าปฏิบัติงาน
อ่านเพิ่มเติม...

เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด

ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีท่าน สิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้มอบ ดังนี้ 1.เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย…
อ่านเพิ่มเติม...

สำรวจข้อมูลครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564

วันที่ 14 ธ.ค. 2564 อบต.เมืองมาย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 ในพื้นที่ ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม
อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เชื่อมโยงประกาศจากระบบ E-GP

pitak
oit

คู่มือประชาชน