ติดต่อ อบต.เมืองมาย/แผนที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมายตรา อบต

ที่อยู่ 208 หมู่ 5 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โทร. 054-019895 , 081-8858680

โทร.รถฉุกเฉิน 054-019894

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6520607@dla.go.th
e-mail : T_muangmy@hotmail.com

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย แจ้ห่ม