อบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างอาชีพให้กับอาสาสมัครพลังงานชุมชนให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประหยัดไฟฟ้า “การผลิตเตาปิ้งย่างไร้ควันประหยัดพลังงาน”

0

วันที่ 14 ก.ค. 64 อบต.เมืองมาย ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง จัดโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนตำบลเมืองมายและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 การอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างอาชีพให้กับอาสาสมัครพลังงานชุมชนให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประหยัดไฟฟ้า “การผลิตเตาปิ้งย่างไร้ควันประหยัดพลังงาน” ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองมาย

Leave A Reply

Your email address will not be published.