กิจกรรมด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

0

วันที่ 18 ก.ค. 64 อบต.เมืองมาย จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองมาย “กิจกรรมด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต. เมืองมาย

Leave A Reply

Your email address will not be published.