วัตกรรมทางสังคม ตามโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” พ.ศ. 2564

0

วันที่ 20-21 ก.ค. 64 อบต.เมืองมาย ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรมวัตกรรมทางสังคม ตามโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” พ.ศ. 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองมาย โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

Leave A Reply

Your email address will not be published.