อบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

วันที่ 13 ก.ย. 2564 อบต.เมืองมาย จัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.เมืองมาย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดไผ่แพะ ม.5 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม