จุดคัดกรองการเฝ้าระวังการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

10

วันที่ 11-16 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำในชุมชน และอสม. ร่วมกันจัดตั้งจุดคัดกรองปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองการเฝ้าระวังการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ หมู่ที่ 1-6 ต.เมืองมาย

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "หยุด"
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ ภัทร ธนภัทร และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "หยุด"
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ ‎2 คน ซึ่งรวมถึง ภัทร ธนภัทร, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ‎ข้อความพูดว่า "‎หยุด د‎"‎‎
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง ภัทร ธนภัทร และ Wassana Odniew, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "หยุด"
อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้ และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, รถยนต์ และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, รถยนต์ และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และข้อความพูดว่า "หยุด"
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน ซึ่งรวมถึง เกวิลี นุมา, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, รถยนต์ และถนน
แบ่งปัน