แหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองมาย

จุดชมวิวกิ่วดู่ อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านไผ่แพะ น้ำตกตาดหมอก เป็นถ้ำธรรมชาติที่สวยงาม อยู่ในพื้นที่หมู่ที่่ 2 บ้านนาไหม้ ระยะทางจากหมู่บ้านถึงน้ำตกประมาณ 12 กิโลเมตร ถ้ำหล่มอาง  เป็นถ้ำธรรมชาติที่สวยงาม อยู่ในพื้นที่หมู่ที่่ 5 บ้านไผ่แพะ