เตรียมสถานที่พักคอย สถานที่กักกันสังเกตอาการ เพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย นำโดยท่านนายกไสว ลาภเกิด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต. สร้างเตียงไม้ไผ่เพื่อเตียมไว้สถานที่พักคอย สถานที่กักกันสังเกตอาการ เพื่อรองรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หรือผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองมาย