กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (จักสาน)

อบต.เมืองมาย จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น (จักสาน) ให้กับนักเรียนโรงเรียนไผ่งามวิทยา ณ โรงเรียนไผ่งามวิทยา ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม